Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/reboot-project/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/reboot-project/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Portfolion luominen – Reboot

Pehmeä taito -moduuli

 

Miksi portfolio on tärkeä?

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, samoin portfolio. Portfolio on esittely- ja markkinointiväline, jolla voit esitellä työtäsi ja sen tuloksia, erilaisia työhön liittyviä näytteitä, prosesseja, projekteja, työvaiheita, työn laatua, tilanteita, kompetensseja, pehmeitä ja kovia taitojasi sekä niiden käyttöyhteyksiä ja ominaisuuksiasi, mutta myös muita kokemuksiasi, kiinnostuksiasi ja harrastuksiasi. Portfolion etuna on selkeys ja kattavuus. Selkeä visuaalinen esitys auttaa ymmärtämään työnhakijan taidot ja osaamisen, joita muutoin saattaisi olla vaikeampi havaita ansioluettelon, sanojen, arvosanojen ja projektinimien kautta. Portfolio tarjoaakin siten työnantajalle kokonaisvaltaisen kuvan ehdokkaan potentiaalista.

 

Portfolion ja ansioluettelon ero

Ansioluettelo eli Curriculum Vitae (CV) on luettelo sinusta ja historiastasi, kun taas portfolio tuo esille työsi, luoden sisältöä ja ymmärrystä ansioluettelon listaan. Usein portfolio liitetäänkin ansioluettelon yhteyteen.

PORTFOLIOAnsioluettelo (CV)
Näytekokoelma työstä, sen suorittamisesta, vaiheista ja tuloksista sekä yksilön taidoista ja kyvykkyydestä.Tiivis listaus henkilön työ- ja koulutushistoriasta, akateemisesta pätevyydestä ja muista perustiedosta, kuten kielitaidot, tietotekniikkataidot, ajokortti ja muut työn kannalta välttämättömät elementit, kuten näyttelyt ja julkaisut.
Osoittaa työnlaadun ja luonteen.Tapahtumien, arvosanojen, ja tietojen lista.
Koostuu tekstistä ja visuaalisista elementeistä, infografiikoista ja muista kuvista sekä audiovisuaalisesta materiaalista.Pääasiassa tekstiä, mahdollisesti myös infografiikoita. Tavoitteesta riippuen, jotkut ansioluettelot voivat olla visuaalisempia ja yksilöllisempiä.
Työkalu työn ja taitojen brandaykseen ja tuotteistamiseenTavallisesti lyhyt.
Voi olla pitkä ja monisivuinen.

Sekä ansioluettelo että portfolio tulisi päivittää säännöllisesti ja räätälöidä eri työnantajien ja työtehtävien mukaan. Molemmista voi olla verkossa saatavilla yleisempi versio.

 

Tutustu paremmin portfolioon

Katso esimerkkejä portfolioista ja miten ne hyödyntävät visuaalisuutta. Löydät lisää esimerkkejä tämän moduulin lopusta:

Aika:

10 – 20 minuuttia

Soveltuvatko portfoliot vain luoville aloille tai aloille, joilla tehdään tuotteita?

Vastaus on ei. Portfolioita voidaan käyttää millä alalla tahansa. On vain mietittävä, mitkä ovat oman työn elementtejä, tehtäviä ja tuloksia, ja kuinka näitä voitaisiin ilmaista portfolion avulla. Alla on esimerkkejä asioista, joita voidaan ilmaista portfoliossa eri aloilla.

  • Opettaja: Mitä, jos kertoisit opetusmenetelmistäsi ja -filosofiastasi? Oletko käyttänyt uusia menetelmiä? Minkälaisten opiskelijoiden ja oppijoiden kanssa olet työskennellyt? Minkälaisia lähestymistapoja ole valinnut opetukseen? Kuinka autat oppilaita oppimaan ja miten oppimistulokset kehittyvät? Minkälaisia arviointimenetelmiä olet käyttänyt? Entä jos kertoisit tarkemmin jostain määrätystä kurssista? Miten suunnittelit sen; suunnittelitko kurssia osittain opiskelijoiden kanssa; mikä oli suunnitteluprosessi ja kuinka kurssi toteutettiin? Minkälaisia olivat opiskelijoiden töiden tulokset? Nousivatko oppimistulokset? Kuinka tyytyväisiä opiskelijat olivat kurssiin? Kaiken tämän ilmaisemisessa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kerrontaa, kuvia, videoita, infografiikoita ja jopa linkkejä verkkosivustoihin.
  • Biologi: Tutkimusprosessien suunnittelu-, toteutus- ja analysointiprosessit voisivat olla esille tuomisen arvoisia. Miten puolestaan kommunikoit eläinten kanssa? Kuinka onnistut tarkkailemaan eläimiä? Onko sinulla valokuvia, videoita tai muuta materiaalia prosesseista?
  • Kääntäjä tai oikolukija: Voit esimerkiksi asettaa esille näytteitä käännöksistäsi ja osoittaa, miten olet ottanut kulttuurinäkökohdat niissä huomioon.
  • Eläinlääkäri: Miten olet parantanut eläimiä ja miten pidät niistä huolta? Minkälainen on palveluprosessisi? Kuinka pidät huolta lemmikkien omistajista? Eläimen sairastuminen tai lopettaminen ovat tavallisesti sydäntä särkeviä kokemuksia omistajalle.
  • Kirjastonhoitaja: Voisit esimerkiksi näyttää, kuinka rohkaiset lukemiseen ja minkälaista lukemista ehdotat erityyppisille lukijoille. Mitä tapahtumia tai näyttelyitä järjestät kirjastossa? Käyttääkö kirjasto sosiaalista mediaa?

Mitä muita esimerkkejä tulee mieleesi?

 

 

Harjoitukset, joista on hyötyä portfolion luomisessa

 

Harjoitus 1: Luo oma portfoliosi

Johdanto:

Tässä harjoituksessa aloitat portfolion luomisen.

Harjoituksen kesto: 10 – 20 minuuttia

Materiaalit:

  • Paperi, päiväkirja tai muistikirja, mitä tahansa materiaali muistiinpanojen tekemistä varten
  • Kyniä

Vaikeusaste: Vaikea

Harjoituksen vaiheet:

The starting point

Alla on lista portfolioiden avainelementeistä:

Lähtökohta

Itsensä tunteminen, pehmeiden ja kovien taitojen tunnistaminen, työkokemus ja työhistoria, muut kokemukset ja harrastukset. Portfolion räätälöinti eri tarkoituksiin ja työnantajille.

Mitä tuoda esiin portfoliossa

Portfoliossa ilmaistaviin asioihin kuuluvat työ ja sen tulokset, työnäytteet, prosessit, projektit, työvaiheet, työn laatu, asiayhteydet, pehmeät ja kovat taidot sekä niiden käyttökontekstit, ominaisuutesi, sekä muut kokemukset, kiinnostukset, harrastukset ja persoonallisuus. Voit tuoda portfoliossa esiin myös palkintoja, palautetta, näyttelyitä tai jopa käsintehtyjä näytteitä tai kuvia niistä, vapaaehtoistoimintaa, verkostoja tai suuria saavutuksia, kuten vaikkapa kiipeäminen korkealle vuorelle, koska nämäkin voivat kertoa pehmeistä taidoistasi ja persoonallisuudestasi.

On kuitenkin muistettava, että kokoelma asioita, saavutuksia tai taitoja ei anna selkeää kuvaa työpotentiaalistasi, vaan työn tulokset ja työprosessit on aina tärkeitä näyttää. Jos sinulla ei vielä olisi kokemusta omalta alaltasi, voit käyttää opiskelujen aikana tehtyjä projekteja ja töitä tai luoda omia projekteja, joita näyttää. Myös kokemukset työpaikoista, jotka eivät vaadi akateemista taustaa ovat tärkeitä, koska pehmeät taidot kehittyvät niissäkin, ne voidaan linkittää omaan alaan, ja ne voivat osoittaa, kuinka osaat analysoida ja organisoida työtäsi.

Töiden ilmaisu portfoliossa

Ilmaise asiat selkeästi, käytä yksityiskohtaisia, järjestyksessä eteneviä ja visuaalisia kuvauksia työprosessista ja sen vaiheista, mutta myös lopputuloksesta ja -tuotteesta.
Viittaa opiskelujen ulkopuolisiin aktiviteetteihin, todista osaamistasi verkostojen avulla, aikaisempien työnantajien suosituksilla, saadulla palautteella eri rooleista ja taitojen käyttämisestä käytännössä, sekä työharjoittelukokemuksella.

Tapoja ja tekniikoita esitellä portfolio

Portfolio voi olla fyysinen tai sähköinen. Se hyödyntää tekstiä ja kuvamateriaalia. Portfoliossa voidaan käyttää eri tekniikoita, esimerkiksi kollaasia, infografiikoita, kuvakkeita, valokuvia ja muita kuvia, visuaalisia prosessikuvauksia, sarjakuvia, diaesityksiä (esim. Prezissä tai videomuodossa), Canvaa, videoita ja ääntä, sen mukaan mikä työkalu sopii parhaiten portfolion tekijälle, haettavalle alalle tai organisaatioon.
Portfolio voi olla myös sähköinen Internetissä tai sosiaalisessa mediassa tai se voi käyttää sosiaalista mediaa määrätyn työn ilmaisemiseen.

Lisäksi

Portfolion tulee olla selkeä ja mielenkiintoinen. Ota portfoliossa huomioon myös hakemasi ala sekä persoonallisuutesi.
Käytä vain kuvia, joita sinulla on lupa käyttää, ja kysy lupaa kuvien käyttöön. Ole varovainen, jos kuvissa on ihmisiä.
Muista asenne. Se kertoo paljon. Pehmeät taidot voidaan tunnistaa asenteiden, innostumisen, käyttäytymisen, inspiraation ja intuition avulla, jotka ilmenevät työhaastattelussa ja työtapaamisissa.

Portfolion osiot

Portfolion tulisi sisältää ainakin seuraavat osiot:

 • Tietoa itsestä. Tämä osio voi sisältää ansioluettelon.
 • Työ/projektit. Projektit voivat olla myös oma osionsa.
 • Yhteystiedot. Tämä osio voi sisältää myös sosiaalisen median kanavat, mikäli ne sopivat tarkoitukseen.

Portfolio voi sisältää myös seuraavat osiot riippuen siitä, mikä on alasi ja mitä haluat ilmaista portfoliossa:

 • Referenssit
 • Ideoita
 • Tietoa näyttelyistä
 • Projektit
 • jne..

Ohjeet portfolion luomiseen

On aika luoda portfolio. Hyödynnä tässä aikaisempaa tietoa sekä seuraavaa portfolion luomisen prosessikuvausta. Prosessikuvauksen jälkeen löydät lisätietoja verkkotyökaluista ja esimerkkejä portfolioista inspiroimaan sinua. Voit nähdä kuinka alla oleva prosessi kokoaa yhteen osat, joita on käsitelty aikaisemmin Reboot-valmennuksen aikana.

Vaihe 1

1. Kirjoita ylös työkokemuksesi ja kaikki mitä siihen liittyy. Kirjaa eri työpaikkojen ja työasemien lisäksi projektit, prosessit ja työtehtävät. Voit tehdä yhden listan työpaikoille sekä työtehtäville, ja yhden tai useamman projekteille ja prosesseille. Kirjaa jokaiselle niistä esimerkiksi:

 • Mistä oli kyse (työ, projekti)
 • Mikä oli prosessi, esimerkiksi minkälaisia tehtäviä työsi tai projektisi sisälsi?
 • Kenen kanssa työskentelit ja missä vaiheissa? Keitä ja miltä aloilta he olivat?
 • Mikä oli roolisi ja missä vaiheessa? Miten vaikutit kokonaisuuteen?
 • Mihin työ liittyi? Missä työskentelit? Oletko työskennellyt esimerkiksi ulkomailla?
 • Teitkö yhteistyötä sidosryhmien kanssa? Minkälaisten sidosryhmien kanssa työskentelit?
 • Kuinka vastasit haasteisiin?
 • Mitkä ovat työn tulokset? Lisää tietoa uutuusarvosta, myynnin kasvusta jne., kuvia kampanjasta, numeroita tai muuta. Voit lisätä tietoa myös työn lähtöpisteestä ja tuloksista, esim. vanha kampanja, uusi kampanja, miltä ne näyttävät ja mikä parantui.

2. Listaa nyt jokaiseen työhön, projektiin jne. pehmeät taidot, joita tarvitsit niissä. Voit käyttää siihen miellekarttatekniikka, luetteloida ne tai käyttää mitä tahansa sinulle sopivaa tekniikkaa.

3. Listaa seuraavaksi kovat taitosi, mukaan lukien alakohtaiset taidot, joita olet tarvinnut. Voit käyttää siihen miellekarttatekniikka tai yksinkertaisesti ranskalaisia viivoja/luetteloa tai mitä tahansa muuta tekniikkaa, joka saattaa sopia sinulle parhaiten.

Nyt sinulla on perusluettelo kaikista taidoistasi. Seuraavassa vaiheessa siirrät osaamisesi portfolioon räätälöiden sitä tarpeen mukaan.

Vaihe 2

4. Ajattele työtä, jota aiot hakea, organisaatiota, jossa haluat työskennellä, tai uutta urapolkua, jota haluat kehittää. Valitse kokemustesi ja taitojesi listasta tarkoituksenmukaisimmat työt, taidot ja projektit tähän tarkoitukseen. Voit myös suunnitella yleisen portfolion, jota räätälöit vähemmän.

5. Tee portfoliosi koostaen siihen valitsemasi työt, kokemukset, projektit ja taidot. Käsikirjoituksen laatiminen portfoliosta auttaa tässä vaiheessa jäsentämään ajatuksesi ja tarkoituksesi, sekä valitsemaan lähestymistapasi.
Valitse portfoliossa käytettäväksi tekniikka(t), joka parhaiten sopii tavoitteeseesi ja sinulle, Voit hyödyntää esimerkiksi ääntä, visuaalisuutta, videoita, sarjakuvaa, PowerPointia tai graafisia ohjelmia. Käytäthän vain kuvia, joihin sinulla on lupa. Käytä infografiikoita ja visuaalisia elementtejä selkeyttämään portfoliotasi ja lisäämään sen luettavuutta.

6. Pyydä ystävääsi, kollegaasi tai perheen jäsentäsi katsomaan portfoliosi läpi vielä kerran. Älä unohda lisätä yhteystietojasi portfolioosi.

 

Verkkotyökaluja ja -alustoja avustamaan portfolion luomisessa

Sinun ei tarvitse olla teknisesti taitava tai käyttää kalliita ohjelmia portfolion luomiseen. Internetistä löytyy joukko sivustoja, alustoja ja työkaluja, joita voit hyödyntää portfolion luomisessa, esimerkiksi:

Voit myös luoda infografiikoita verkossa, esimerkiksi näillä sivustoilla:

On myös runsaasti verkkosivustoja, joissa voi ladata ilmaiseksi kuvakkeita eri taidoista, esimerkiksi seuraavat:

 

Esimerkkejä portfolioista

Tutustu erilaisiin ja eri akateemisille aloille, sektoreille, ammateille ja työhistorioille suunnattuihin portfolioihin Reboot Pinterest -tilillä: www.pinterest.com/rebootproject2020

Löydät lisää esimerkkejä portfolioista oheisesta listasta:

You can now move onto the skills modules and think about examples of when you have demonstrated these soft skills.