Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/reboot-project/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/reboot-project/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Partnerit – Reboot

Vaasan ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) tarjoaa opetusta tekniikassa, liiketaloudessa, kansainvälisessä liiketoiminnassa sekä sosiaali- ja terveysalalla. Se keskittyy energiasektoriin ja yhdistää yrittäjyyttä kansainvälisyyteen.

Länsi-Suomen muotoilukeskus on VAMKin tutkimus- ja kehitysyksikkö. Muova on asiantuntija käyttäjälähtöisyydessä. muotoilussa, tuotekonseptoinnissa ja -visionnissa, palvelumuotoilussa, luovuudessa ja innovoinnissa, luovien oppimisratkaisujen kehittämisessä, brandäyksessä, digitaalisssa ratkaisuissa sekä virtuaalisissa ympäristöissä.

Muova edistää yhteiskunnan ja yritysten kilpailukykyä. Se luo innovatiivisia menetelmiä ja tekee soveltavaa tutkimusta muotoilun ja luovuuden menetelmiä hyödyntäen. Muova on erikoistunut ratkaisemaan yritysten ongelmia keskittyen erityisesti pk-yrityksiin. Lisäksi Muova vetää Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasa yliopiston yhteistä yrityshautomoa, West Coast Startup:ia.

 

Yhteyshenkilö Tanja Oraviita
Osoite Vaasan ammattikorkeakoulu

Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA

Wolffintie 36 F 11

65200 Vaasa

Suomi

Puhelin +358 40 7450828
Faksi
Sähköposti
Verkkosivut https://www.vamk.fi/en

http://www.muova.fi/en/

 

CONNEXX – Europe

 

CONEXX-Europe on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka edistää Euroopan, Latinalaisen Amerikan ja muiden alueiden välistä yhteistyötä edistääkseen innovatiivisten ratkaisujen tuomista kestävään kehitykseen, ja joka assosioituu Université Libre de Bruxelles:iin (ULB). Sen toimintaan kuuluvat muun muassa projektit, valmennus ja koulutus, edunvalvonta ja lobbaus, tutkimus sekä organisaatioiden kansainvälistyminen.

Conexx-Europella on pitkäaikainen kokemus EU:n tukemien projektien hallinnoinnista. Se tekee yhteistyötä eri alojen tutkijojen ja ammattilaisten kanssa muun muassa kehitystyössä, tieteessä, tieto- ja viestintätekniikassa, liiketaloudessa, ympäristötekniikassa, koulutuksessa, kulttuurissa, kirjallisuudessa, henkilöstöhallinnassa, sosiologiassa sekä lain parissa.

CONEXX-Europe on myös aktiivisesti mukana erilaisissa verkostoissa, kuten:
– Forum TrEES: työllisyyden ja koulutuksen edistäminen Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
– ORSALC: Unescon sosiaalisen vastuun alueellinen observatorio Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla. CONEXX on ainoa toimeenpanevan komitean eurooppalainen jäsen.

 

Yhteyshenkilö Maximiliano Alonso
Osoite Avenue Adolph Buyl 145 – 1050 Bruxelles
Puhelin +32(0)26498481
Faksi
Sähköposti
Verkkosivut http://conexxeurope.eu

Ιnova Consultancy Ltd.

 

Inova perustettiin vuonna 2021. Se tarjoaa konsultointia yrittäjyydessä ja urakehityksessä keskittyen erityisesti monimuotoisuuteen ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin. Inova pyrkii luomaan osallistavamman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan keskittyen tukemaan heikommassa asemassa olevia, aliedustettuja ja heitä, joilla on haasteita saavuttaa potentiaalinsa ammatillisessa ympäristössä.

Inova työskentelee monenlaisten kohderyhmien kanssa luodessaan ja fasilitoidessaan valmennusta. Projektien kautta se tukee yksilöiden urakehitystä haastavina aikoina ja auttaa yksilöitä tulemaan yrittäjiksi. Tämä kattaa muun muassa nuoret, jotka eivät opiskele eivätkä ole töissä, yli 50-vuotiaat, vanhemmat, työttömät, sekä väkivallan, ihmiskaupan tai väkivallan kohteiksi joutuneet naiset.

Inova käyttää projekteissa mentorointia ja valmennusta, joiden avulla se kehittää henkilökohtaisessa elämässä ja työelämässä tarvittavia pehmeitä taitoja. Monissa Inovan projekteissa käytetään CirclesTM-menetelmää, jonka on luonut Inovan johtaja Marina Larios. CirclesTM yhdistää mentoroinnin, valmennuksen ja toiminnan kautta oppimisen auttamaan yksilöitä pohtimaan ja kehittämään joko uusia tai olemassa olevia yrityksiään, muutosta tai edistymistään työurallaan tai ottamaan huomioon henkilökohtaisen elämän tavoitteet. Aberdeenin yliopiston kauppakorkeakoulu on tunnistanut CirclesTM-menetelmän tehokkaaksi yrittäjyystaitojen kehittämiseen.

 

Yhteyshenkilö Marina Larios Leon
Osoite Inova Consultancy Ltd, Leecroft House, 58-64 Campo Lane

Sheffield, S1 2EG

Yhdistynyt kuningaskunta

Puhelin +44 (0)114 279 9091
Faksi
Sähköposti
Verkkosivut https://www.inovaconsult.com/

 

 

Militos Consulting S.A.

Militos Consulting SA on ainutlaatuinen, dynaaminen ja innovatiivinen 360 °:n konsulttiyritys, joka on vahvasti eurooppalainen, jolla on kansainvälinen kokemus ja joka tarjoaa integroituja ja uraauurtavia konsultointipalveluja monella eri alalla, mukaan lukien peliala, digitaaliset ratkaisut, taitojen vahvistaminen, yrittäjyyskoulutus, ammatillinen koulutus, viestintä, yhteisön rakentaminen ja tietoisuustoimenpiteet, tapahtumien hallinta, sosiaalinen innovaatio, kulttuuri, jne.

Militoksella on vahva kokemus EU:n tukemista projekteista. Se on ollut mukana tai koordinoinut yli 60 EU:n tukemaan hanketta. Lisäksi sillä on syvä ymmärrys eurooppalaisista menettelytavoista. Militoksella on asiantuntemusta uusien ja kestävien yrittäjyysmallien, kouluttajien valmennusmenetelmien, vuorovaikutteisten verkko-oppimistyökalujen, verkossa olevien pelien ja mobiilisovellusten konseptoinnista, kehittämisestä ja käytöstä.

Militoksella on laaja kokemus ja asiantuntemus yhteisöjen mobilisoinnista, verkostojen rakentamisesta ja aktivoinnista, tapahtumien ja laajamittaisten kampanjoiden suunnittelusta, hallinnasta ja toteuttamisesta.

Se on saanut monia tunnustuksia palvelujensa laadusta, innovatiivisesta sisällöstä, viestintätoimintojen vaikutuksesta ja tehokkuudesta, mukaan lukien 2 eurooppalaista palkintoa (DG AGRI), toisin sanoen julkisen YMP:n erityispalkinto Euroopan laajimmasta saavutettavuudesta (1. sija) ja palkinnon innovatiivisesta viestinnästä EU:n YMP: ssä (3. sija) LLP-projektissa nimeltään Farmsup! maatalousyrittäjyyden edistämisestä. Militosilla on monialainen 10 hengen tiimi, laaja ulkopuolisten asiantuntijoiden verkosto ja yli 350 kontaktia maailmanlaajuisesti.

 

Yhteyshenkilö Kyriakos Lingas
Osoite 335 Acharnon str., 11145 Athens, Greece
Puhelin +30 210 6772129
Faksi +30 210 6772116
Verkkosivut
Company web address www.militos.org
vamk-logo
conexx-logo
inova-logo
militos-logo