Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/reboot-project/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/reboot-project/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Moduuli 0 – Johdanto pehmeisiin taitoihin – Reboot

 

Pehmeä taito

Synnynnäiset taidot, joita tarvitsemme elämämme eri alueilla päivittäin.

 

Johdanto pehmeisiin taitoihin

Johdanto pehmeisiin taitoihin -moduuli esittelee mitä pehmeät taidot ovat ja kuinka tunnistaa ne itsessään. Näin tämä moduuli tukee muiden Reboot-valmennuksen moduulien parissa työskentelyä.

Pehmeät taidot ovat ihmisyyden perustaitoja, jotka käytämme, opimme ja kehitämme päivittäin sekä henkilökohtaisessa elämässämme että työelämässä. Ne ovat luontaisia ei-kognitiivisia ominaisuuksia, jotka ilmenevät myös taitoina ja kyvykkyytenä toiminnassamme ja käyttäytymisessämme. Koska pehmeät taidot liittyvät läheisesti ihmisen emotionaaliseen puoleen, voivat erilaiset tilanteet ja ulkoiset ärsykkeet vaikuttaa niiden ilmenemiseen, joko voimistaen tai heikentäen niitä.

Pehmeät taidot ovat toimialariippumattomia. Niitä ovat esimerkiksi ongelmanratkaisu, luovuus, muutosvalmius, kansainvälisyys, ihmissuhdetaidot ja kommunikaatio. Pehmeät taidot eivät ole yhtä helposti mitattavissa kuin kovat taidot, joita taasen voidaan mitata esimerkiksi todistusten ja arvosanojen muodossa.

 

Tutustu paremmin pehmeisiin taitoihin

Tutustu paremmin pehmeisiin taitoihin seuraavien verkkomateriaalien avulla ennen kuin aloitat työskentelyn harjoitusten parissa, ja pohdi samalla missä, miten ja milloin sinä tai joku muu on käyttänyt pehmeitä taitoja.

 

Aika:

30 – 65 minuuttia

 

Harjoitukset, joiden avulla voit kehittää pehmeitä taitojasi

 

Harjoitus 1: Pehmeiden taitojen tunnistaminen

Johdanto:

Tässä harjoituksessa opit tunnistamaan pehmeitä taitoja.

Harjoituksen kesto: 15 – 45 minuuttia

Materiaalit:

  • Paperia, päivä- tai muistikirja, tai muita muistiinpanovälineitä
  • Kynä/kyniä

Vaikeusaste: Keskitaso

Harjoituksen vaiheet:

Pehmeät taidot ovat osa meitä itseämme, emmekä välttämättä edes ajattele niiden olevan taitoja. Tästä huolimatta me kaikki omaamme ja käytämme niitä koko ajan. Pehmeiden taitojen tunnistaminen on yksinkertaisempaa kuin miltä se kuulostaa. Niiden tunnistamisessa auttavat esimerkit ja kertomukset eri tilanteista, sekä keskustelu muiden kanssa. Sinun ei tarvitse tunnistaa pehmeitä taitoja yksin. Voit kysyä esimerkiksi ystäviltä, työkavereilta tai jopa entisiltä työnantajilta, mitä pehmeitä taitoja heidän mielestä sinä omaat ja mitkä niistä ovat vahvimmat.
Voit myös pyytää heitä kertomaan esimerkkejä missä ja miten olet käyttänyt kyseisiä taitoja. Saatat oppia itsestäsi jotain uutta. Voit esimerkiksi kuvitella olevasi epäjärjestelmällinen, mutta jokainen, jonka kanssa keskustelet sanookin järjestelytaitojesi olevan erinomaisia. Tämä voi auttaa sinua muuttamaan käsitystä itsestäsi. Voit myös lisätä tuon taidon ansioluetteloosi ja portfolioosi.

Pehmeitä taitoja opitaan ja kehitetään työelämän ohella jokaisella elämän alueella. Opimme niitä sekä elämän hyvistä ja huonoista kokemuksista. Etenkin elämän haasteet voivat kehittää pehmeitä taitoja hyvinkin paljon.

1. Katso alla olevaa luetteloa alueista, joilla pehmeät taidot kehittyvät ja joilla tunnistaa niitä:

 1. a) Oma elämä, kokemukset ja tapahtumat , sekä positiiviset että negatiiviset. Esimerkiksi uuteen ympäristöön muuttaminen voi kertoa paljon organisaatiotaidoista, tai negatiivisten kokemusten voittaminen ongelmanratkaisukyvystä ja sinnikkyydestä. Esteet voivat olla kasvun hetkiä ja ne voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi.
 2. b) Harrastukset ja mielenkiinnon kohteet kertovat mistä pidät, mitä osaat tehdä, ja mitä pehmeitä taitoja omaat. Esimerkiksi joukkueurheilu saattaa kertoa johtajuuden ja tiimipelaajan taidoista, tanssiminen itsekurista ja vapaaehtoistyö verkostoitumistaidoista. Niistä voi olla hyötyä työtehtävissä ja ne voivat luoda uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi videoiden tekeminen voi auttaa sinua aloittamaan urasi verkkopsykoterapeuttina.
 3. c) Eri asemat, jne.: Esimerkiksi vastuullinen rooli ylioppilaskunnassa voi kertoa halustasi ja kyvystäsi ottaa vastuuta.
 4. d) Muilta saamasi palaute. Minkälaista palautetta saat eri yhteyksissä, esimerkiksi tekemästäsi työstä, työtovereilta, harrastuksiin liittyviltä ihmisiltä…? Mitä tehtäviä päädyt tekemään? Oletko esimerkiksi luotettava tai hyvä suunnittelemaan asioita? Joskus saatat tunnistaa pehmeitä taitoja itsessäsi tarkkailemalla asioita, jotka ärsyttävät sinua. Jos olet esimerkiksi aina ajoissa, sinua saattaa ärsyttää muiden myöhästeleminen eli heikompi ajanhallinta.
 5. e) Aikaisemmat ja nykyiset työkokemukset kertovat työhistoriasi ja sen aikana kertyneiden kykyjen lisäksi paljon pehmeistä taidoistasi ja asenteestasi työtä kohtaan. Kuvittele esimerkiksi, miten erilaisia ihmisiä voisit tavata työskennellessäsi jäätelöbaarissa? Sen lisäksi, että tuossa työssä oppisit kommunikoimaan erilaisten ihmisten kanssa, oppisit myös erilaisista kulutustottumuksista. Entä mitä kokemusta voisi pubissa työskentelevä psykologian opiskelija saada työssään? Ihmisethän usein avautuvat pubissa ja kertovat myös murheistaankin. Siitä voisi saada paljon ideoita tutkimukseen.
 6. f) Tunteet, reaktiot ja persoonallisuus. Miten reagoit asioihin ja mitä se kertoo sinusta? Oletko se, joka aina kuuntelee muita? Onneksi olkoon, kyky kuunnella, luotettavuus ja uskollisuus kuuluvat työntekijän tärkeimpiin ominaisuuksiin, samoin kuin halu oppia.
 7. g) Oppiminen muilta Mitä olet oppinut muilta? Ovatko muut siirtäneet sinulle hiljaista, kokemukseen perustuvaa tietoa?
 8. h) Taitojen siirtyminen perheessä. Mitä olet oppinut esimerkiksi isovanhemmiltasi? Kuljetamme usein mukanamme perheiltämme tulevia asenteita ja oppeja.
 9. i) Punaisen viivan ja yhdistävän tekijän löytäminen Teemme monia eri asioita. Näillä on usein kuitenkin jokin yhdistävä tekijä. Yksilö voi olla esimerkiksi taiteilija, elokuvantekijä ja muotoilija, mutta tarkasteltaessa yhteistä tekijää näiden tehtävien välillä, hänet voi kenties määritellä ympäröivän yhteiskunnan ja sen ilmiöiden luovaksi tulkitsijaksi ja tarinankertojaksi. Mikä voisi olla sinun punainen lankasi?
 10. j) Työtilanteen analysointi: Luo miellekartta erilaisista työsi tilanteista. Kartoita ja luettele ensin mieleesi tulevat asiat ja analysoi niitä sen jälkeen kirjaamalla niihin taitosi. Merkitse samankaltaiset taidot samalla värillä ja toisen ryhmän taidot toisella värillä. Voit myös ryhmitellä taitoja käyttämällä muita keinoja. Tämänkaltainen ryhmittely voi auttaa sinua havaitsemaan taitosi.
 11. k) Mikä muu voisi auttaa sinua tunnistamaan pehmeitä taitojasi?

2. Valitse edellä olevasta listasta kolme elämän aluetta ja kirjoita jokaisesta niistä tosipohjainen tarina (yhteensä kolme tarinaa). Tunnista ja analysoi pehmeät taitosi noista tarinoista. Voit tehdä pehmeistä taidoistasi muistiinpanoja, ympyröidä ne tarinastasi tai käyttää muuta menetelmää analyysissasi ja tunnistamisen apuna.

3. Kerro kirjoittamasi kolmen aihealueen tarinat jollekin tuntemallesi henkilölle (1–3 henkilöä), esimerkiksi ystävällesi, ja pyydä häntä/heitä tunnistamaan pehmeät taitosi tarinoista. Kirjoita ne ylös.

4. Vertaa tekemääsi pehmeiden taitojen luetteloa pehmeisiin taitoihin, jotka valitsemasi ystävä/ystävät listasivat sinusta tarinoidesi perusteella.
Mitkä taidot ovat samoja? Mitkä taas ovat eri taitoja? Mitä ystäväsi ovat havainneet sinussa, mitä sinulle ei ole tullut mieleen? Onko muiden havaitsemissa pehmeissä taidoissa eroavaisuuksia (jos puhut useamman kuin yhden henkilön kanssa)? Mitä opit itsestäsi? Voit jatkaa keskustelua pehmeistä taidoistasi ystäviesi kanssa.

Edellä kuvattu prosessi auttaa sinua tunnistamaan pehmeät taitosi. Tämän lisäksi myös itsetuntemuksesi ja ymmärryksesi vahvuuksistasi kasvavat, ja huomaat mitä voit kehittää itsessäsi.

 

Harjoitus 2: Pehmeiden taitojen luotaaminen

Johdanto:

Tässä harjoituksessa luotaat pehmeitä taitojasi, eli tunnistat niitä erilaisissa päivittäisissä tilanteissa ja kirjaat ne ylös. Harjoitukselle on asetettu suorittamisaika, mutta voit jatkaa sen tekemistä myös niin kauan kuin haluat.

Harjoituksen kesto: 15 – 45 minuuttia

Materiaalit:

  • Paperia, päivä- tai muistikirja, tai muita muistiinpanovälineitä
  • Kynä/kyniä

Vaikeusaste: Keskitaso

Harjoituksen vaiheet:

 1. Aloita luotainpäiväkirjan pitäminen aiheesta arkielämän tilanteet, joissa käytät pehmeitä taitoja. Kirjaa tilanteet päiväkirjaan, ja analysoi ja listaa mitä pehmeitä taitoja olet kyseisissä tilanteissa käyttänyt. Arjen tarkkailun sijaan voit myös tarkkailla esimerkiksi työtäsi.
 2. Kirjoita jokaisen havaintotilanteesi kohdalla mitä tapahtui, ja analysoi tämän jälkeen mitä pehmeitä taitoja sinä tai joku muu käytti tuossa tilanteessa ja miten. Mieti myös, kuinka nämä havainnot pehmeistä taidoista voisivat olla hyödyllisiä työssäsi tai urallasi. /li>
 3. Pidä päiväkirjaa niin kauan kuin haluat. Voit myös lisätä siihen esimerkkejä Reboot-taitomoduuleista ja käyttää niitä pohtiessasi ammatillista ja taitojesi joustavuutta sekä portfoliotasi.

 

Esimerkki pehmeiden taitojen käyttämisestä:

Tehtyäsi tämän moduulin harjoitukset voit siirtyä Reboot-taitomoduuleihin, joissa pohdit esimerkkejä, missä ja miten olet käyttänyt erilaisia pehmeitä taitojasi.