• Φυλλάδιο Online Training
  • Εγχειρίδιο για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Εγχειρίδιο για Ανέργους και Υπο-απασχολούμενους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Εγχειρίδιο Reboot
  • Διαφημιστικό φυλλάδιο του Reboot
  • Προκλήσεις για την απασχόληση και εκπαιδευτικές ανάγκες ανέργων και υπο-απασχολούμενων απόφοιτων Πανεπιστημίου στην Ευρώπη – Η έρευνα του Reboot.
    Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την έρευνα στα Αγγλικά. Για συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων στα Ελληνικά σελ. 15-17.
vamk-logo
conexx-logo
inova-logo
militos-logo